Aktualności

Nie trwóż się, nie drżyj wśród życia dróg, tu wszystko mija trwa tylko Bóg.

Uroczystość św. Józefa

18 marca 2023

Uroczystość św. Józefa

Któż by Cię nie miłował św. Józefie, za to co uczyniłeś dla naszego Zakonu Karmelitańskiego. Święta Nasza Matka, by wyrazić swoje uczucia do Ciebie, zapożycza słów Maryi z pieśni Magnificat i wykrzykuje: „Wielkie rzeczy uczynił mi Bóg przez przyczynę tego chwalebnego Świętego”. Co roku przystrajała uroczyście kaplicę na Twoją cześć i zapraszała znamienitych muzykantów na Eucharystię. Wszystkim poszukującym nauczyciela modlitwy, Ciebie polecała jako Mistrza życia wewnętrznego.

Składamy Ci dziękczynienie, za to że przez wszystkie  wieki istnienia naszego Zakonu wypełniło się to co oznacza Twoje imię: Bóg doda, Bóg pomnoży. Istotnie czuwałeś nas nami i w sprawach duchowych i materialnych, niejednokrotnie ratując z opresji.

Józefie nie opuszczaj nas, pomnażaj w liczbę i świętość wszystkich kroczących na Górę Karmel.

Święty Józefie królujący […]

Więcej
Ludwik i Zelia Martin

04 marca 2023

Ludwik i Zelia Martin

„Dobry Bóg dał mi Ojca i Matkę godniejszych Nieba niż ziemi”

(małżeńska miłość rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus –  Ludwika i Zelii Martin)

 

W marcu przyjrzymy się  małżeńskiej miłości rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus.  Zaangażowali się w powołanie małżeńskie, aż do stopnia heroiczności. W 1994 roku papież Jan Paweł II przyznał Ludwikowi i Zelii Martin tytuł Czcigodnych Sług Bożych. Papież Benedykt XVI  beatyfikował ich w 2008 roku, a 18 października  2015 roku papież Franciszek zaliczył ich do grona świętych

Ludwik Martin, urodził się w 1823 r. jako syn kapitana armii francuskiej. Zdobył zawód zegarmistrza – jubilera. W wieku 23 lat zapragnął wstąpić do klasztoru, ale przeszkodziła mu w tym nieznajomość łaciny. Osiedlił się w Paryżu, a potem […]

Więcej

25 lutego 2023

Zjazd Śródkadencyjny

             

W dniach 12-19 lutego 2023 w Domus Mariae w Gierzwałdzie miało miejsce spotkanie w ramach federacji św. Józefa.  Federacja zrzesza 14 klasztorów mniszek głównie z Polski północnej i środkowej, a jej asystentem ze strony Kościoła jest […]

Więcej

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW