18 marca 2023

Uroczystość św. Józefa

Uroczystość św. Józefa

Któż by Cię nie miłował św. Józefie, za to co uczyniłeś dla naszego Zakonu Karmelitańskiego. Święta Nasza Matka, by wyrazić swoje uczucia do Ciebie, zapożycza słów Maryi z pieśni Magnificat i wykrzykuje: „Wielkie rzeczy uczynił mi Bóg przez przyczynę tego chwalebnego Świętego”. Co roku przystrajała uroczyście kaplicę na Twoją cześć i zapraszała znamienitych muzykantów na Eucharystię. Wszystkim poszukującym nauczyciela modlitwy, Ciebie polecała jako Mistrza życia wewnętrznego.

Składamy Ci dziękczynienie, za to że przez wszystkie  wieki istnienia naszego Zakonu wypełniło się to co oznacza Twoje imię: Bóg doda, Bóg pomnoży. Istotnie czuwałeś nas nami i w sprawach duchowych i materialnych, niejednokrotnie ratując z opresji.

Józefie nie opuszczaj nas, pomnażaj w liczbę i świętość wszystkich kroczących na Górę Karmel.

Święty Józefie królujący w niebie – ratuj nas w każdej potrzebie.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW