Aktualności

Nie trwóż się, nie drżyj wśród życia dróg, tu wszystko mija trwa tylko Bóg.

„Słodkie echo mojej duszy”

07 lutego 2023

„Słodkie echo mojej duszy”

Drodzy Przyjaciele. Być może wiecie, że św. Teresa od Dzieciątka Jezus miała cztery starsze siostry: Paulinę, Marię, Leonię i Celinę. 25 lutego 1959 roku odeszła z tego świata Celina, dlatego w tymże miesiącu, chcemy przedstawić Wam pokrótce jej postać.

Różnica wieku między Teresą a Celiną wynosiła 4 lata. To sprawiło, że całe dzieciństwo i młodość były nieodłącznymi towarzyszkami, prawdziwie bratnimi duszami. W listach kierowanych do Celiny, Teresa nazywała ją: Słodkim echem swojej duszy.  Gdy po latach rozłąki ponownie spotkały się w klauzurze w karmelu w Lisieux, Teresa stała się przewodniczką duchową swojej starszej siostry.

Jaka była Celina? Miała silną osobowość, co objawiało się m.in. w  wytrwałej obronie swojego zdania i racji,  czy upomnieniu nauczycielki, która św. Joannę d’Arc nazwała awanturnicą. […]

Więcej
Dzień Życia Konsekrowanego

04 lutego 2023

Dzień Życia Konsekrowanego

„Ofiarowanie w całości swojego życia na służbę Bogu i ludziom to pragnienie, które leży u podstaw podjęcia drogi osoby konsekrowanej”. (Ks. abp Józef Górzyński)

W tym roku Kościół po raz XXVI obchodził Światowy dzień  modlitwy w intencji osób żyjących radami ewangelicznymi: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.  W archidiecezji warmińskiej obecnie pracuje: 180 sióstr zakonnych, 95 ojców zakonnych, 3 braci zakonnych, 12 dziewic konsekrowanych. Zamieszkują oni w 30 żeńskich i 27 męskich domach zakonnych.

W naszej wspólnocie  karmelitańskiej świętowanie rozpoczęłyśmy  od porannej Eucharystii celebrowanej przez ks. dr Dariusza Sonaka  – wikariusza biskupiego ds. życia konsekrowanego , podczas której odnawiałyśmy naszą Profesję Zakonną. Ksiądz Dariusz wystosował do nas homilię, ukazującą scenę ofiarowania Jezusa w świątyni jako kluczową dla tych, którzy na co dzień […]

Więcej
10 stycznia 1888r. Obłóczyny Teresy.

12 stycznia 2023

10 stycznia 1888r. Obłóczyny Teresy.

Teresa do karmelu wstąpiła w kwietniu 1888 roku i po 6 miesiącach dane jej było dostąpić łaski rozpoczęcia pierwszego etapu życia zakonnego, czyli nowicjatu. Na uroczystość postulantka Terasa przybyła w długiej białej aksamitnej sukni, którą następnie  zmieniła, ubierając brązowy habit  ze szkaplerzem, biały welon i takiż płaszcz, czyli szaty mniszki bosej Zakonu Najświętszej Maryi Panny. Otrzymała też swoje imię wraz z predykatem :siostra Teresa od Dzieciątka Jezus i od Najświętszego Oblicza, wyrażające  głębię jej osobistej duchowości ześrodkowanej na umiłowaniu Dzieciątka Jezus i zjednoczeniu z tajemnicami odkupienia poprzez kontemplację umęczonego Oblicza Chrystusa. Wydarzenie obłóczyn ma także swoją duchową wymowę. Wraz ze zmianą szat świeckich na zakonne Teresa weszła na drogę przyoblekania się w Chrystusa: w jego uczucia, pragnienia, postawy. A owocem […]

Więcej

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW