Nasza historia

Miłość nigdy nie pozostaje bezczynna.

Początki


Nasz Karmel jest fundacją Karmelu pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Elblągu. Przez wiele lat Biskupi naszej Diecezji Warmińskiej prosili Karmel w Elblągu o utworzenie nowej placówki w sercu diecezji – w Olsztynie. Gdy Państwo Suszyńscy zaproponowali przekazanie swojej działki w Spręcowie na potrzeby Kościoła, uznano, że jest to teren odpowiedni dla wymagań życia klauzurowego. Była to posiadłość 4 ha, oddalona od miasta 10 km, położona w bardzo malowniczym zakątku warmińskiej ziemi.

Budowę klasztoru rozpoczęto w 1990 r. uroczystym poświeceniem placu budowy. Prace postępowały bardzo szybko, tak, że już 19 grudnia 1993r. mała wspólnota sióstr mogła rozpocząć regularne życie w Spręcowie.

Dnia 04 lipca 1994 roku nastąpiło kanoniczne erygowanie klasztoru pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi w Spręcowie, a 5 lipca – pierwsze wybory zarządu. 2 maja 1996 roku została odprawiona pierwsza Msza święta w nowo ukończonej Kaplicy klasztornej.

Ofiarodawcy terenu

Ofiarodawcy terenu

Ofiarodawcami terenu pod klasztor są Państwo Mikołaj i Czesława Suszyńscy. Pan Mikołaj pochodził ze wschodnich kresów Polski. W czasie II wojny światowej jako oficer walczył w kampanii wrześniowej i dostał się do niewoli sowieckiej. Więziony w obozie jeńców wojennych i wywieziony na północną Syberię cudownie uratował się jako jedyny z grupy jeńców przeznaczonych na śmierć przez zatopienie na Morzu Północnym. Swe cudowne ocalenie Pan Mikołaj przypisywał szczególnemu wstawiennictwu Matki Bożej. Mimo tułaczki wojennej i jenieckiej nosił zawsze na sobie szkaplerz i ufał w opiekę macierzyńską Maryi. W 1946 roku osiada na stałe z żoną i trójka dzieci, które przeżyły tułaczkę wojenną, w USA. Po śmierci żony, Pan Mikołaj wraca do Ojczyzny w 1975 roku. Osiada w Olsztynie, pracuje jeszcze kilka lat na Akademii Rolniczej dzieląc się swoją wiedzą sadowniczą i prowadzi, wraz ze swoją drugą żoną - Czesławą, szkółkę sadowniczą w Spręcowie. Pod koniec życia powracające przeżycia więzienia i zesłania syberyjskiego nasuwają Państwu Suszyńskim myśl o przekazaniu Kościołowi terenu sadu w Spręcowie, z pragnieniem, by powstało tu miejsce modlitwy za pomordowanych oficerów Polskich kampanii wrześniowej. Pan Suszyński podpisał akt notarialny przekazania działki w Spręcowie już na łożu śmierci. Był po wylewie. Niedługo potem, 26.X.1985 roku zmarł, mając 82 lata.

Kalendarium

1985 rok

Przekazanie terenu pod klasztor

W Karmelu Elbląskim rozpoczęto starania o pozwolenie na budowę; powstają plany architektoniczne nowego obiektu.

1989 rok

uzyskanie pozwolenia na budowę Klasztoru

19 marzec 1990 – uroczyste rozpoczęcie budowy pod opieką św. Józefa.

21 czerwiec 1990

Uroczystość Poświęcenia Kamienia Węgielnego

wiosna 1992 roku

Daleko posunięte prace budowlane zmuszają siostry do osobistego zaangażowania w prowadzenie budowy Klasztoru. Grupa trzech sióstr z Karmelu w Elblągu zamieszkuje w domu gospodarczym na terenie posesji i od 18 marca /wigilia Uroczystości św. Józefa/ codziennie jest sprawowana Eucharystia.

19 grudnia 1993

Grupa ośmiu sióstr rozpoczyna regularne życie na nowej placówce.

4 lipca 1994

Uroczyste erygowanie kanoniczne

nowego Karmelu pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi w Spręcowie.

5 lipca 1994

Pierwsze wybory zarządu

3 maja 2002

Pierwsza Uroczysta Profesja w naszym klasztorze

Wspólnota liczy wtedy 13 sióstr.

Genealogia Karmelu w Polsce

Genealogia Karmelu w Polsce

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW