Skrzynka intencji

Istotą naszego powołania jest stać przed Bogiem w imieniu wszystkich.

Jakże wielka jest potęga modlitwy! Można by rzec, że jest to królowa, która w każdej chwili ma wolny przystęp do Króla i może uzyskać wszystko, o co prosi.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus


Dodaj intencję

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW