Aktualności

Nie trwóż się, nie drżyj wśród życia dróg, tu wszystko mija trwa tylko Bóg.

12 lipca 2024

Zaproszenie na Uroczystości Matki Bożej z Góry Karmel

Więcej

30 czerwca 2024

Relacja z Jubileuszu s. Miriam od Jezusa OCD

Obchody Jubileuszu 25-lecia konsekracji  zakonnej Matki Miriam od Jezusa rozpoczęły się 3 maja od uroczystej Eucharystii sprawowanej przez wikariusza biskupiego ds. życia konsekrowanego w archidiecezji warmińskiej ks. dr Dariusza Sonaka. Współkoncelebransami było 17 kapłanów, którzy  posługują naszej wspólnocie, bądź też są duchowo związani ze Srebrną Jubilatką.

Eucharystię poprzedziło odnowienie Ślubów Jasnogórskich poprowadzone przez o. Józefa Trzebuniaka SVD. Homilia Naszego Ojca Serafina korespondowała z cytatem, który na jubileuszowy obrazek wybrała s. Miriam.  Brzmiał on : Okaż mi łaskę przez dar. Skoro mi dałeś ziemię Negeb, dajże mi źródła wód. I dał jej źródła na wyżynie i źródła na nizinie (Joz 15,19).  Ojciec przedstawił powołanie karmelitańskie  i jego różne odsłony jako wędrówkę przez pustynię i cud doświadczenia na niej wytryskującej wody żywej. […]

Więcej

28 marca 2024

Wielkie dni w Karmelu!

Więcej

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW