Aktualności

Nie trwóż się, nie drżyj wśród życia dróg, tu wszystko mija trwa tylko Bóg.

21 września 2023

1 Dzień Nowenny

Więcej

19 września 2023

Zapraszamy na Jubileuszową Nowennę do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Więcej

03 września 2023

Relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus w naszym Karmelu

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, podczas ziemskiego życia, opracowała swoje małe metody, by całkowicie otworzyć się na Bożą łaskę i przyjąć miłość Jezusa. Idąc małą drogą ufności i miłości, doszła do świętości, uwieńczonej dodatkowo tytułem Doktora Kościoła. W Akcie Ofiarowania się Miłości Miłosiernej napisała, iż pragnie przyczyniać się do tego, by Jezus był znany i kochany, zaznaczając jednocześnie, że będzie to czynić nawet po swojej śmierci. W tym kontekście możemy spojrzeć na dar peregrynacji Jej relikwii, który od wielu dekad przemierza drogi prowadzące do ludzi zamieszkujących różne kontynenty i pochodzących  z różnych narodowości, ras  i kultur.

W bieżącym roku, czciciele Świętej z Lisieux, mogli cieszyć się Jej przybyciem na polską ziemię. Okazją do zorganizowania owej peregrynacji był jubileusz 150-tych urodzin […]

Więcej

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW