Aktualności

Nie trwóż się, nie drżyj wśród życia dróg, tu wszystko mija trwa tylko Bóg.

Teresa zanurzona w Miłości miłosiernej

06 czerwca 2023

Teresa zanurzona w Miłości miłosiernej

W uroczystość Trójcy Świętej 9 czerwca 1895 roku Teresę spotyka niezwykła łaska. Dostrzega poświęcenie sióstr Bożej sprawiedliwości i woła: „O mój Boże, czyżby Twoja tylko sprawiedliwość przyjmowała dusze poświęcające się w ofierze. Czyż Twoja Miłość Miłosierna nie potrzebuje ich również. O mój  Boże, czyż Twoja wzgardzona miłość pozostanie w Twoim sercu. Wydaje mi się, że gdybyś znalazł dusze poświęcające się jako ofiara całopalna Twojej miłości, byłbyś szczęśliwy, że wcale nie musisz powstrzymywać strumieni  nieskończonej czułości, które są w Tobie.  Jeśli Twoja sprawiedliwość lubi znajdować ujście, o ileż bardziej Twoja Miłosierna miłość pragnie rozpalić dusze”.

Teresa wraz ze swoją siostrą Celiną poprzez akt ofiarowania się Miłości Miłosiernej decydują, iż odtąd będą świadomie  przyjmować w swoje dusze owe strumienie nieskończonej czułości […]

Więcej

09 maja 2023

Remont kaplicy

Więcej
100 – lecie beatyfikacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus

29 kwietnia 2023

100 – lecie beatyfikacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Beatyfikacja s. Teresy od Dzieciątka Jezus w 1923 r. ożywiła w ówczesnej Polsce przede wszystkim wspólnoty karmelitańskie, a przy nich pracę duszpasterską. Mała Teresa była znana i miłowana przez wszystkich. Było to możliwe dzięki karmelitankom przemyskim i ich kontaktom z Karmelem w Lisieux, gdyż już od 1902 r. znane były w Polsce – „drugiej ojczyźnie” Teresy – wydane drukiem jej „Dzieje duszy”. Kroniki klasztorów zawierają zarejestrowane skrzętnie wydarzenia, które miały miejsce w 1923 r., kiedy były nuncjusz apostolski w Warszawie Achilles Ratti, od 1922 r. jako Pius XI, po zakończonym jej procesie beatyfikacyjnym i zatwierdzeniu cudów, ogłosił Teresę Błogosławioną. Nazwał ją później „gwiazdą swego pontyfikatu”. Siostry karmelitanki bose we Lwowie, zapisały:

„Dnia 29 kw[ietnia] 1923 r. Ojciec Św. Pius XI […]

Więcej

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW