Formacja

Pan żąda tylko gotowości serca, ochotnego postanowienia woli, siła zaś nasza na nic Mu
nie jest potrzebna, owszem, w tym właśnie boska wielmożność Jego ma swoje upodobanie,
że wybiera sobie słabe i ułomne stworzenia, aby w nich zajaśniały wielkie Jego dzieła.

Głos powołania

Kandydatki, które przychodzą do naszej wspólnoty mają być świadkami wiary, która rodzi miłość.


Bóg mnie kocha! Pan Bóg stworzył mnie jako jedyną i niepowtarzalną, ponieważ chce, abym Go kochała w sposób, w jaki tylko ja mogę Go kochać; dać mi szczęście, jakie tylko ja jestem w stanie odczuć.

Kocham Boga! Gdy kogoś kochamy, chcemy z nim przebywać, rozmawiać, być blisko niego, dzielić jego zainteresowania. To samo dotyczy miłości wobec Boga. On stał się Człowiekiem w Jezusie. Modlitwa jako zażyła przyjaźń z Chrystusem jest charakterystycznym rysem naszego charyzmatu.


Kocham ludzi! Miłość do innych jest naturalną konsekwencją miłości do Jezusa, ponieważ wszystkie poruszenia Jego Serca stają się naszymi. Dlatego nasza modlitwa nie tylko wyraża naszą miłość do Boga, ale jest usilnym wołaniem, żeby każdy człowiek Go poznał, ukochał, służył Mu i w ten sposób znalazł wieczne szczęście.

Postulat

Kandydatki, które przychodzą do wspólnoty weryfikują swoje powołanie przez kilka lat przed podjęciem decyzji na całe życie. Postulat trwający od 12 do 18 miesięcy umożliwia stopniowe przejście z życia świeckiego do zakonnego. Na koniec tego okresu kandydatka otrzymuje habit i imię zakonne.


Nowicjat

Nowicjat, który trwa dwa lata, oznacza początek życia zakonnego w ścisłym znaczeniu tego słowa. Umożliwia wejście w karmelitańskie doświadczenie życia pustyni w małej siostrzanej wspólnocie. Przygotowuje do złożenia ślubów czasowych na trzy lata.


Śluby wieczyste

Okres zasadniczej formacji kończy się złożeniem ślubów wieczystych:

CZYSTOŚCI – oddanie całej swojej istoty, ciała i duszy Jezusowi, aby ukochać Go niepodzielnym sercem;

UBÓSTWA – oddanie wszystkiego Jezusowi i nie posiadanie niczego na własność, tak że wszystkie nasze bogactwa są w Nim;

POSŁUSZEŃSTWA – oddanie całej naszej woli Jezusowi, starając zawsze czynić to co podoba się Jego Ojcu i stając się żywą ofiarą chwały.

Przez profesję zakonną kandydatka zobowiązuje sie publicznym ślubem do zachowania trzech rad ewangelicznych, zostaje konsekrowana Bogu przez posługę Kościoła, staje się członkiem Zakonu i zostaje włączona do własnego klasztoru...

(Konstytucje pkt 160)

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW