Aktualności

Nie trwóż się, nie drżyj wśród życia dróg, tu wszystko mija trwa tylko Bóg.

Otwarcie Kaplicy

05 sierpnia 2023

Otwarcie Kaplicy

Kochani, nasz remont zmierza ku końcowi. Jesteśmy na ostatniej prostej, chociaż wiele jeszcze przed nami. Nie zrażamy się przeciwnościami i zamierzamy otworzyć dla Was kaplicę w niedzielę 20 sierpnia 2023r. na 9.00. W tej chwili kładziemy podłogę, nie mamy jeszcze światła, a co najważniejsze, nie ma jeszcze kraty w kaplicy, która wyznacza naszą klauzurę. Chcemy was o tym uprzedzić, że to nie jest nowy pomysł na nasze życie, ale tylko wynik opóźnienia w pracach.

Zapraszamy więc serdecznie w niedzielę na wspólną Eucharystię o 9.00, a już następnego dnia na wspólna modlitwę przy relikwiach św. Teresy od Dzieciątka Jezus, na Msze św. o 18.00 i czuwanie modlitewne do 21.00.

Prosimy też bardzo o modlitwę, która jest nam teraz niezwykle […]

Więcej

06 lipca 2023

Królowa Karmelu – 16 lipca 2023 r.

Więcej
“Małe tabernakulum” w sercu św. Teresy od Dzieciatka Jezus

05 lipca 2023

“Małe tabernakulum” w sercu św. Teresy od Dzieciatka Jezus

Filarem karmelitańskiej modlitwy jest miłująca obecność Boga. Jest więc czymś oczywistym, że każdy, kto chce wejść na drogę takiej modlitwy, odnajdzie swoje miejsce spotkania z tą Miłością przed tabernakulum. Najświętszy Sakrament pozostaje największym źródłem łask. Ukazują to poszczególni święci Karmelu poprzez swoje życie i niezwykłą odpowiedź miłości do Jezusa eucharystycznego.

Dziś przypominam Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, kochaną przez tak wielu. Od najmłodszych lat wzrastała w klimacie pobożności, w tym także pobożności eucharystycznej. Jednak kult Eucharystii w rodzinie Martin nacechowany był mocno duchem epoki: „Wierni byli zachęcani przede wszystkim do adoracji Najświętszego Sakramentu, w mniejszym zaś stopniu kładziono nacisk na przystępowanie do komunii świętej”.

Sama Święta wykracza poza ramy swojej epoki i po swojej pierwszej Komunii ma pragnienie przyjmowania Eucharystii […]

Więcej

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW