Aktualności

Nie trwóż się, nie drżyj wśród życia dróg, tu wszystko mija trwa tylko Bóg.

06 lipca 2023

Królowa Karmelu – 16 lipca 2023 r.

Więcej
“Małe tabernakulum” w sercu św. Teresy od Dzieciatka Jezus

05 lipca 2023

“Małe tabernakulum” w sercu św. Teresy od Dzieciatka Jezus

Filarem karmelitańskiej modlitwy jest miłująca obecność Boga. Jest więc czymś oczywistym, że każdy, kto chce wejść na drogę takiej modlitwy, odnajdzie swoje miejsce spotkania z tą Miłością przed tabernakulum. Najświętszy Sakrament pozostaje największym źródłem łask. Ukazują to poszczególni święci Karmelu poprzez swoje życie i niezwykłą odpowiedź miłości do Jezusa eucharystycznego.

Dziś przypominam Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, kochaną przez tak wielu. Od najmłodszych lat wzrastała w klimacie pobożności, w tym także pobożności eucharystycznej. Jednak kult Eucharystii w rodzinie Martin nacechowany był mocno duchem epoki: „Wierni byli zachęcani przede wszystkim do adoracji Najświętszego Sakramentu, w mniejszym zaś stopniu kładziono nacisk na przystępowanie do komunii świętej”.

Sama Święta wykracza poza ramy swojej epoki i po swojej pierwszej Komunii ma pragnienie przyjmowania Eucharystii […]

Więcej
Teresa zanurzona w Miłości miłosiernej

06 czerwca 2023

Teresa zanurzona w Miłości miłosiernej

W uroczystość Trójcy Świętej 9 czerwca 1895 roku Teresę spotyka niezwykła łaska. Dostrzega poświęcenie sióstr Bożej sprawiedliwości i woła: „O mój Boże, czyżby Twoja tylko sprawiedliwość przyjmowała dusze poświęcające się w ofierze. Czyż Twoja Miłość Miłosierna nie potrzebuje ich również. O mój  Boże, czyż Twoja wzgardzona miłość pozostanie w Twoim sercu. Wydaje mi się, że gdybyś znalazł dusze poświęcające się jako ofiara całopalna Twojej miłości, byłbyś szczęśliwy, że wcale nie musisz powstrzymywać strumieni  nieskończonej czułości, które są w Tobie.  Jeśli Twoja sprawiedliwość lubi znajdować ujście, o ileż bardziej Twoja Miłosierna miłość pragnie rozpalić dusze”.

Teresa wraz ze swoją siostrą Celiną poprzez akt ofiarowania się Miłości Miłosiernej decydują, iż odtąd będą świadomie  przyjmować w swoje dusze owe strumienie nieskończonej czułości […]

Więcej

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW