Początki zakonu

Nie potrzeba niczego więcej jak tylko prawdziwie umiłować Ciebie i prawdziwie pozostawić wszystko ze względu na Ciebie, abyś Ty, Panie mój, uczynił wszystko łatwym.

Zakon karmelitański

Zakon karmelitański ma charakter kontemplacyjny i pustelniczy. Historyczne początki Zakonu sięgają XII wieku. Tradycja odwołuje się do życia pustelniczego proroka Eliasza i jego działalności na Górze Karmel.


Nasz Zakon jest poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. Ona jest doskonałym wzorem życia i modlitwy w zjednoczeniu z Jezusem. Przez przykład i wstawiennictwo pomaga nam skutecznie w wędrówce wiary i w naszym wzroście w miłości Boga i bliźniego.


Szkaplerz

Specjalną więź Karmelitów z Maryją symbolizuje szkaplerz. Istnieje wielowiekowa tradycja o maryjnym objawieniu i nadaniu przywilejów tym, którzy ten szkaplerz noszą i w nim umierają. Jest to znak przyjęty przez Zakon Karmelitański i zatwierdzony przez Kościół jako zewnętrzny wyraz Macierzyńskiej Miłości Maryi do nas, oraz naszego przyjęcia tej Miłości i jej odwzajemnienia. Zakon Karmelitański rozpowszechnił Szkaplerz i wiele osób świeckich i duchownych przyjmuje go włączając się w nurt duchowości Karmelu.


Z noszeniem Szkaplerza związane są następujące obietnice:


1. Kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego

2. W pierwszą sobotę po śmierci zostanie wyprowadzony przez Maryję z czyśćca i przeniesiony do Nieba

3. Jest pod szczególna opieką Matki Bożej

4. Jest włączony do wielkiej Rodziny Karmelitańskiej i ma udział we wszystkich jej duchowych dobrach

Wielcy reformatorzy


św. Teresa z Avilla
św. Teresa z Avila

Najwybitniejszą postacią naszego Zakonu jest wielka Reformatorka Karmelu św. Teresa z Avila, żyjąca w XVI wieku. Wiek, w którym żyła był czasem reformacji, masowego odstępstwa od Kościoła, profanacji Najświętszego Sakramentu, niszczenia życia zakonnego. Święta Teresa zapragnęła, by karmelitanki bose żyjąc w całkowitym odosobnieniu, zachowując ścisłą klauzurę i prowadząc intensywne życie modlitwy i umartwienia, żyły w samym sercu Kościoła i służyły mu swoją modlitwą: “Celem wszystkich moich pragnień jest, by, skoro Bóg ma tylu nieprzyjaciół i tak niewielu przyjaciół, przynajmniej ci nieliczni byli dobrzy”. Święta Teresa pragnie, by modlitwa była wielkodusznym postępowaniem za Tym, który” tak bardzo nas umiłował”, by nie była “niczym innym, jak rozmową przyjaciół, rodzinną zażyłością z Bogiem, z którym przestajemy w ukryciu, wiedząc, że jesteśmy przez Niego ukochani”.

św. Jan od Krzyża
św. Jan od Krzyża

Opatrzność Boża dała świętej Matce za towarzysza świętego Jana od Krzyża (1542- 1591), czyniąc  go uczestnikiem jej ducha. W Karmelu reformowanym odkrywa ostateczną formę swojego powołania i w 1568r. w Duruelo zakłada pierwszą fundację Karmelitów Bosych.

Doktryna św. Jana od Krzyża jest skoncentrowana wokół osoby  Jezusa Chrystusa. W Drodze na Górę Karmel poucza, że należy zawsze mieć przed oczyma życie Jezusa Chrystusa, nieustannie je rozważać, by umieć Go naśladować i we wszystkich okolicznościach tak postępować, jakby On postąpił. I wszystko, tak radosne jak i trudne, podejmować z miłości do Jezusa Chrystusa. Święty jest wielkim nauczycielem ścieżek, które prowadzą do zjednoczenia z Bogiem. Z przekonaniem mówi nam, ze jedynym środkiem do tego zjednoczenia jest wiara: “Tylko wiara jest jedynym proporcjonalnie najodpowiedniejszym środkiem zjednoczenia duszy z Bogiem… Bóg jest nieskończony i wiara takim Go nam przedstawia. Im większą wiarę ma dusza, więcej jest z Bogiem zjednoczona”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Współcześnie najbardziej znaną świętą karmelitanką w Kościele jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus, zwana Małą Świętą Teresą /1873- 1897/. Jest ona trzecim Doktorem Kościoła w Karmelu, obok św. Teresy z Avila i św. Jana od Krzyża.

Mała Teresa urodzona we Francji, w piętnastym roku życia wstąpiła do klasztoru w Lisieux.

W ciągu niewielu lat przemierza “szlak olbrzyma”. Odkrywa, że jest powołana, by być miłością w sercu Kościoła. Teresa, pokorna i uboga, wytycza “małą drogę” dzieci Bożych, które powierzają sie Ojcu z “zuchwałą ufnością”. Ta jej duchowa postawa stanowiąca sedno jej orędzia, jest propozycją skierowaną do wszystkich wiernych.

Będąc za kratami ścisłej klauzury, wydaje się całkowicie odcięta od świata. Lecz oto właśnie ona poczuła się szczególnie zespolona ze wszystkimi na świecie misjami i misjonarzami Kościoła. Poczuła się sama misjonarką poprzez moc i szczególną łaskę ducha miłości, obecną w każdej misyjnej placówce, bliska każdemu misjonarzowi i misjonarce na świecie. Właśnie ją, zamkniętą w karmelitańskiej klauzurze, Kościół ogłosił patronką misji.

Genealogia Karmelu Terezjańskiego

Genealogia Karmelu Terezjańskiego

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW