25 lutego 2023

Zjazd Śródkadencyjny


             

W dniach 12-19 lutego 2023 w Domus Mariae w Gierzwałdzie miało miejsce spotkanie w ramach federacji św. Józefa.  Federacja zrzesza 14 klasztorów mniszek głównie z Polski północnej i środkowej, a jej asystentem ze strony Kościoła jest o. Wiesław Kiwior OCD. Działanie  federacji zostało zainicjowane w  maju 2020 roku i od tej pory co jakiś czas mają miejsce różnego rodzaju inicjatywy. Tegoroczne spotkanie zwane zjazdem śródkadencyjnym zajęło się kwestiami prawnymi, które dotyczą federacji jak również codziennego życia karmelitanek w klauzurze. Przy  tej okazji Nasza Matka zaprosiła uczestniczki zjazdu do odwiedzenia naszego karmelu. Także przed  jak i po obradach federacyjnych mogłyśmy ciszyć się odwiedzinami sióstr. Była to niecodzienna okazja do poznania się i do siostrzanych rozmów, jak również do złożenia życzeń naszemu Ojcu Asystentowi z racji 40-lecia święceń kapłańskich. Dziękujemy Jezusowi za ten dar  spotkania, dzięki któremu zacieśniły się więzi pomiędzy nami.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW