Aktualności

Nie trwóż się, nie drżyj wśród życia dróg, tu wszystko mija trwa tylko Bóg.

Dzień Życia Konsekrowanego

26 stycznia 2020

Dzień Życia Konsekrowanego

Mt 4, 12 – 23

„Jezus przyszedł i osiadł w Kafarnaum, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego”

Jezus zwraca się do mrocznych ziem mojego serca; do ziem zranionych; najbardziej zagrożonych niewiarą, brakiem ufności z powodu dokonanego tam spustoszenia i zamętu. Przez te ziemie przechodzi ze światłem swojego Słowa, ze swoją mocą uzdrawiania. Woła mnie po imieniu, bym zmieniła myślenie, bym pozwoliła się poprowadzić, zaufała temu światłu, temu wezwaniu bardziej niż temu, co mówią mi te spustoszone ziemie, że nie ma nadziei, nie ma sensu. Jezus nie chce zresetować mojego życia, historii, tożsamości, ale pragnie pokazać mi inną perspektywę w moim tu i teraz. Tak jak do Szymona, Jakuba i Jana nie powiedział, że uczyni ich np. krasomówcami, lecz rybakami (niby […]

Więcej
Życzenia dla Was z Karmelu w Spręcowie

25 grudnia 2019

Życzenia dla Was z Karmelu w Spręcowie

Więcej

22 grudnia 2019

Boże Narodzenie w naszej kaplicy

Więcej
Jeśli pragniesz pozostac z nami w kontakcie zapisz się
do naszego newslettera

e karmelsprecowo@wp.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity; 2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi przesyłanie Pani/Panu wiadomości marketingowych.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW