Aktualności

Nie trwóż się, nie drżyj wśród życia dróg, tu wszystko mija trwa tylko Bóg.

25 listopada 2019

Dzień skupienia dla młodych

Więcej
Wypominki

10 listopada 2019

Wypominki

Drodzy w Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu!

 

pragniemy i zaprosić Was do udziału w modlitwie za Zmarłych. Podobnie jak w poprzednich latach możecie powierzyć nam imiona swoich bliskich Zmarłych i inne osoby zmarłe. Polecać je będziemy  Miłosierdziu Bożemu we wszystkie niedziele listopada we Mszy Świętej , sprawowanej w intencji Zmarłych polecanych naszym modlitwom. Po jej zakończeniu we wszystkie niedziele oraz  w różne dni powszednie tego miesiąca – w zależności od potrzeby- po godz. 13.00 rozważać będziemy tajemnice Różańca Świętego ze wspomnieniem imion Zmarłych, jakie nam doślecie – pocztą tradycyjną czy mailową.

Zapewniamy Was o codziennej naszej pamięci w ciągu całego roku o żyjących i zmarłych naszych Krewnych, Przyjaciołach i Dobroczyńcach. Raz w miesiącu  jest u nas sprawowana Msza  Św. […]

Więcej
Modlimy się w Karmelu za misje i misjonarzy!

20 października 2019

Modlimy się w Karmelu za misje i misjonarzy!

“Jest jeden niezbędny warunek, aby w pełni żyć misją: modlitwa, żarliwa i nieustanna modlitwa, zgodnie z nauczaniem Jezusa głoszonym również w dzisiejszej Ewangelii, w której opowiada On przypowieść „że zawsze powinniśmy się modlić i nie ustawać” (Łk 18, 1). Modlitwa pierwszym wsparciem ludu Bożego dla misjonarzy, pełna miłości i wdzięczności za ich trudne zadanie głoszenia i dawania światła i łaski Ewangelii tym, którzy jeszcze jej nie przyjęli. Jest dziś także dobra okazja, abyśmy zadali sobie pytanie: czy modlę się za misjonarzy? Czy modlę się za tych, którzy wyjeżdżają daleko, by zanieść swoim świadectwem Słowo Boże. Pomyślmy.
Niech Maryja, Matka wszystkich ludów, towarzyszy i strzeże misjonarzy Ewangelii każdego dnia.”

papież Franciszek , Anioł Pański 20 października […]

Więcej

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW