Aktualności

Nie trwóż się, nie drżyj wśród życia dróg, tu wszystko mija trwa tylko Bóg.

20 maja 2019

Jubileusz 25-lecia naszego Klasztoru

Więcej

05 maja 2019

Maj-miesiąc Matki Bożej

Więcej

13 kwietnia 2019

Liturgia w naszej kaplicy

Więcej

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW