Aktualności

Nie trwóż się, nie drżyj wśród życia dróg, tu wszystko mija trwa tylko Bóg.

29 marca 2019

GPS ZE ŚW. JÓZEFEM

GPS ZE ŚW. JÓZEFEM. SPOTKANIE MŁODYCH W KARMELU. 

W SOBOTĘ, 13 KWIETNIA:
– na dobre rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia,
– w pierwszym kościele pw. św. Józefa […]

Więcej
Po dniu Skupienia dla Młodych

17 marca 2019

Po dniu Skupienia dla Młodych

Można wieść życie po swojemu lub na co dzień współpracować z łaską Bożą – podkreśla o. Krzysztof Piskorz OCD.

W klasztorze sióstr karmelitanek bosych w Spręcowie odbył się dzień skupienia dla młodzieży. Przebiegał pod hasłem: „Wola Boża a moje wybory”.

– Młodzi potrzebują słów prostych, dojrzałych, które wypływają ze słowa Bożego i są podpowiedzią co czynić, by być szczęśliwym, by pełnić wolę Bożą – mówił o. Krzysztof Piskorz OCD.

Wola Boża i ludzkie wybory to dwie zderzające się ze sobą i nawzajem przenikające rzeczywistości. – Zależy już od nas, czy w nas jest wola Boża, która rzeczywiście jest nieogarniona, nieprzewidywalna i cięgle ją rozeznajemy, czy bardziej polegamy na naszych wyborach. I tu rodzi się pytanie, czy my chcemy z Bogiem współpracować. Można wieść […]

Więcej

28 lutego 2019

Dzień skupienia w Karmelu

Więcej

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW