Aktualności

Nie trwóż się, nie drżyj wśród życia dróg, tu wszystko mija trwa tylko Bóg.

Nasza obecność w czasie epidemii

22 marca 2020

Nasza obecność w czasie epidemii

Pierwsza naszą misją jest modlitwa.  Wierzymy mocno, że nasze powołanie w tym momencie jeszcze bardziej się weryfikuje. Stajemy pod krzyżem z Maryją, wierząc, że na tym krzyżu, na którym Jezus umarł, zwyciężyło Życie. Dzisiaj ten krzyż jest udziałem całego świata, który przeżywa czas epidemii. Jesteśmy blisko!

Oprócz modlitwy możemy dzisiaj pomóc pracą naszych rąk, szyjąc maseczki. O pomoc poprosiła nas jedna z lekarek pracujących w szpitalu w Dobrym Mieście. Siostry chętnie zgodziły się i w szycie masek zaangażowała się cała wspólnota.  Odłożyłyśmy wszystkie inne prace i pierwszego dnia  uszyłyśmy […]

Więcej
Nowenna do św. Józefa

08 marca 2020

Nowenna do św. Józefa

Dzień 1

(10 marca)

Tajemnicze plany Boże

Święty Józefie  –  jesteś obok Maryi, główną osobą odgrywająca wielką rolę w realizacji tajemnicy Wcielenia Syna Bożego.  Tajemniczy i zaskakujący Plan Boży objawiony Ci przez Anioła całkowicie przekraczał to, czego pragnąłeś swoim ludzkim sercem.  Dziś oręduj za nami, którzy także często bezradni stajemy wobec tajemnic Bożych rozgrywających się w naszym życiu. Niech Twoje doświadczenie Bożego prowadzenia pomoże nam  zaakceptować  fakt, iż nasze  życie tak często osłonięte Bożą tajemnicą i niewiadomą,  jednocześnie spoczywa w dłoniach Dobrego Boga. W cieniu Twojej osoby święty  Józefie możemy z radością odpowiadać na Boże plany względem nas.

 Józefie  naucz nas zaufaniem odpowiadać na tajemnicze plany Boże.

Święty Józefie królujący w niebie – ratuj nas w każdej potrzebie

[…]

Więcej
Dzień Życia Konsekrowanego

26 stycznia 2020

Dzień Życia Konsekrowanego

Mt 4, 12 – 23

„Jezus przyszedł i osiadł w Kafarnaum, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego”

Jezus zwraca się do mrocznych ziem mojego serca; do ziem zranionych; najbardziej zagrożonych niewiarą, brakiem ufności z powodu dokonanego tam spustoszenia i zamętu. Przez te ziemie przechodzi ze światłem swojego Słowa, ze swoją mocą uzdrawiania. Woła mnie po imieniu, bym zmieniła myślenie, bym pozwoliła się poprowadzić, zaufała temu światłu, temu wezwaniu bardziej niż temu, co mówią mi te spustoszone ziemie, że nie ma nadziei, nie ma sensu. Jezus nie chce zresetować mojego życia, historii, tożsamości, ale pragnie pokazać mi inną perspektywę w moim tu i teraz. Tak jak do Szymona, Jakuba i Jana nie powiedział, że uczyni ich np. krasomówcami, lecz rybakami (niby […]

Więcej

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW