23 października 2022

XXX niedziela okresu zwykłego rok C


Ewangelia:Łk18, 9-14  Boże miej litość dla mnie grzesznika.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Postawa celnika, który z racji wykonywanego zawodu na rzecz rzymskiego okupanta stał na odległym miejscu w świątyni, ma dla nas wielkie znaczenie. Nie będziemy się dziś skupiać w naszym rozważaniu na porównywaniu postawy faryzeusza i celnika, ale  skierujemy naszą uwagę na tego ostatniego. Otóż jesteśmy skażeni głębokim lękiem wobec Boga, którego obraz w nas został wykrzywiony poprzez grzech pierworodny. Cała duchowość np. małej Teresy jest antidotum na ten stan, gdyż żyje ona ufnością w miłość Stwórcy do niej, choć miała świadomość iż zdolna byłaby popełnić wszystkie grzechy. Dziś w dobie technicyzacji życia, człowiek zaczyna radzić sobie z wieloma dziedzinami, ocierając się o pokusę uniezależnienia się od Boga. Ale są dziedziny , które przyzywają a nas Zbawcy, gdyż choć tak mocno inteligentni życiowo, jesteśmy bezsilni wobec zła, które czynimy.

Postawa celnika ukazuje nam, co mamy czynić z poczuciem naszej grzeszności, czy wręcz z naszą nędzą moralną i skłonnością do zła. Musimy to wszystko przynieść przed tron Boży i w pokorze oraz skrusze serca z wielką ufnością wołać: Boże miej litość dla mnie grzesznika.

Jeśli pragniesz pozostac z nami w kontakcie zapisz się
do naszego newslettera

e karmelsprecowo@wp.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity; 2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi przesyłanie Pani/Panu wiadomości marketingowych.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW