05 listopada 2022

XXXII niedziela okresu zwykłego rok C


Ewangelia:Łk20, 27.34-38 Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

W listopadzie  niedzielne fragmenty Ewangelii zawsze w jakiś sposób nawiązują do tematów eschatologicznych.  Nie inaczej jest także w XXXII niedzielę zwykłą roku C.

Jezus próbuje przybliżyć nam coś z tajemnicy życia wiecznego, w którym obowiązują inne prawa niż te znane nam z życia doczesnego. Ciekawe jest to iż w Królestwie niebieskim nie będzie małżeństw. Można spytać dlaczegoż to? Nie będą się żenić i za mąż wychodzić, ponieważ rodzaj ludzki, wszystkie dusze zabawionych będą uczestniczyć w nowych i ostatecznych zaślubinach.

Każdy człowiek nosi w sobie pragnienie wejścia w związek małżeński. Jedni czynią to poślubiając męża, żonę inni, jak np. osoby konsekrowane rezygnują z tego typu spełnienia i swoje pragnienia małżeńskie oddają na służbę Królestwa Bożego, wybierając miłość oblubieńczą wobec Jezusa. Tak jedni i drudzy przygotowują ludzkość do odwiecznych zaślubin i godów Baranka Bożego, który nabył nas przelewając swoją bezcenną Krew. Tak została zdobyta oblubienica, czyli każda dusza ludzka.

Owej oblubieńczości jako skarbu strzeże m.in. Zakon Karmelitański poprzez swoich świętych, którzy zostali doprowadzeni do wyżyn miłości- małżeństwa duchowego.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW