15 października 2022

XXIX niedziela okresu zwykłego rok C


Ewangelia:Łk18, 1-8  Wytrwałość w modlitwie.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Słowa Jezusa o tym , że zawsze powinniśmy się modlić są dużym wezwaniem dla chrześcijan. Przecież nie może to oznaczać nieustannej modlitwy non stop. A więc co Jezus miał na myśli? Jeśli nie wychodzimy z relacji zależność od naszego Stwórcy, to obok modlitwy sensu stricte, także inne czynności  naszego codziennego życia mogą mieścić w sobie wymiar modlitewny. Właśnie tym różnią się osoby wierzące w Jezusa od osób nie uznających Boga, że wszystkie dziedziny naszego życia chcemy odnosić do Niego, gdyż we wszystkim chcemy być zależni od naszego Stwórcy i Zbawcy.

A czego możemy nauczyć się z przypowieści o wytrwalej wdowie proszącej sędziego o obronę przed przeciwnikiem? Otóż właśnie tego za jej wzorem możemy odkryć jedną z najbardziej ważnych intencji naszej modlitwy, mianowicie, aby Bóg zawsze brał nas w obronę przed przeciwnikiem naszego zbawienia, który chce odebrać nam życie we wszystkim co nas dotyczy, a szczególnie rozbić nasze odniesienie do Boga, czyli nasze życie duchowe.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW