06 października 2022

XXVIII niedziela okresu zwykłego rok C


Ewangelia: Łk17,11-19 Wstań idź, Twoja wiara cię uzdrowiła.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Jezusie Mistrzu – ulituj się nad nami. Tak chorzy na trąd wołali na widok Jezusa. Choroba uczyniła z nich swego rodzaju wspólnotę, dlatego każdy z ich nie przyzywał miłosierdzia Jezusa w pojedynkę, ale wołali wspólnie. Musieli zresztą już wcześniej o Nim słyszeć. Czyż nie marzyli o cudzie oczyszczenia z trądu, który mógłby stać się ich udziałem.  I oto nadarzyła się okazja. Jezus spotyka chorych na granicy Galilei i Samarii, a i oni sami są także na granicy świata żywych i umarłych. I cud rzeczywiście się wydarza. Spełniając polecenie Jezusa, by pokazali się kapłanom idą do świątyni i w drodze dostępują oczyszczenia ze swojej choroby. Jeden zaś z uzdrowionych wraca do swojego Uzdrowiciela dziękując Mu za ten cud.

Poprzez  tę ewangeliczną perykopę Kościół przypomina nam o darze wdzięczności. Dziękczynienie jest sposobem na trwanie relacji do swojego Stwórcy. To nić łącząca nas ze źródłem  Prawdziwego Dobra. A właśnie tym jesteśmy obdarowywani, by nasze życie było drogą do Królestwa Niebieskiego.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW