08 października 2023

XXVII Niedziela zwykła


Ewangelia (Mt 21, 33-43) Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Przypowieść o robotnikach w  winnicy Jezus wygłasza do arcykapłanów i starszych ludu, czyli do tych, którzy byli za ten lud odpowiedzialni. W rzeczywistości, każdy z nas jest za kogoś odpowiedzialny, za siebie i za innych. Bóg nie boi się powierzać nam swoich dóbr, swoich bogactw. Zostawia je nam, jako swoją winnicę- piękną, pełną Jego starań. Zostawia i “odjeżdża”, tzn. obdarza tak wielkim zaufaniem. Oczekuje tylko wzajemności. Jego ufność, ma zrodzić naszą ufność. Jego oddanie się nam, ma zrodzić w nas oddanie Mu wszystkiego. Nic na własność…Gdy zaczynamy zatrzymywać coś dla siebie, natychmiast to tracimy, bo dobro nie jest przecież nasze…

“W Domu Ojca mego jest mieszkań wiele…”, wiele pięknych winnic, które rosną po to, by cieszyć Jego oczy. Nie róbmy więc “Z Domu Ojca targowiska”, kupcząc Jego własnością…

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW