24 września 2023

XXV Niedziela Zwykła


Ewangelia (Mt 20, 1-16a) Przypowieść o robotnikach w winnicy

“Myśleli, że więcej dostaną…” O miłości kalkulacyjnej do miłości bezinteresownej jest daleka droga. Można ją przebyć pielęgnując w sobie ufność, prostotę dziecka i wiarę w dobroć Boga. On jest dobry dla nas, niezależnie od nas. Jego hojność nie mierzy się ilością naszych dobrych uczynków. On chce przelewać “strumienie swojej czułości” nawet wtedy, a może zwłaszcza wtedy, gdy widzi nasze “puste ręce”.

Dary Boże często mają inny rodzaj dobroci, niż my byśmy oczekiwali. Św. Paweł, pragnący szybkiego zjednoczenia z Chrystusem, jest jednak gotowy przyjąć “pozostanie w ciele”, bo dzięki temu może  “owocnie pracować” dla Kościoła. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, nasza Mała siostra w Karmelu, “wybiera wszystko”, “przyjmuje wszystko”, bo WSZYSTKO może być z ręki dobrego Boga…

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW