22 października 2023

29 Niedziela Zwykła


Ewangelia (Mt 22, 15-21)

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga

Narada faryzeuszy służy temu, jak “zlikwidować” niewygodnego Człowieka; jak pozbyć się Boga, który nie pasuje do naszych przekonań. To działanie staje się coraz bardziej powszechne w świecie i coraz bardziej przewrotne. Pod pozorem wyboru humanizmu, coraz częściej eliminuje się prawdziwą troskę o człowieka , o Jego zbawienie.

Spór między czcią oddawaną Bogu, a szacunkiem do człowieka nabiera coraz większej ostrości. W wielu przestrzeniach życia społecznego, to właśnie wybór czci oddanej człowiekowi doprowadza do tego, że zaczyna on czuć się i postępować , jak bóg. W takiej perspektywie, dzisiejsza Ewangelia jest jak Słowo Prawdy oddzielające nas od fałszu.

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW