17 września 2023

XIV Niedziela zwykła


Ewangelia Mt 18, 21-35 “Ile razy mam przebaczyć”

Piotr pytając “Ile razy mam przebaczyć” przyznaje się z pokora, że jego miłość jest skończona, że ma granice, że on nie potrafi kochać tak, jak Bóg. Jezus, uznając skończoność miłości Piotra, pokazuje mu drogę do poszerzania tych granic: świadomość własnej grzeszności, bo tylko ten “komu wiele przebaczono, potrafi więcej kochać”.

Niech nasze spojrzenia utkwione w przepaść Bożego miłosierdzia, przemieniają, rozszerzają nasze serca, ponawiając w nas gotowość do wciąż otwartych ramion na przyjęcie Drugiego siedemdziesiąt siedem razy, tzn. bez końca.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW