31 lipca 2022

XVIII niedziela okresu zwykłego rok C


Ewangelia: Łk12,13-21    Gromadzić skarby przed Bogiem

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

W Ewangelii XVIII niedzieli zwyklej roku C  widzimy jak do Jezusa zwraca się jakiś mężczyzna z prośbą o interwencję w sprawie majątku, który przypadł głównie jego bratu. Jezus wzbrania się mówiąc:  „Któż  Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami” ? A następnie dodaje ostrzeżenie przed chciwością dóbr materialnych ilustrując je przypowieścią o bogaczu, który chełpiąc się swoim majątkiem, zburzył stare a pobudował nowe spichlerze dla swoich plonów, a jego życie miało wyglądać według imperatywu :odpoczywaj, jedz, pij i używaj”!

Przed czym tak naprawdę ostrzega nas Jezus? Gdyśmy w raju poprzez grzech utracili Boga, coś złego stało się z wieloma sferami w naszym życiu.  Nieświadomi, tego jak bardzo zostaliśmy oszukani i ograbieni, po grzech pierworodnym zaczynamy uzupełniać pustkę i nienasycenie, które nas drążą wewnętrznie. Każdy z nas może to czynić na różne sposoby, aby tylko pozbyć się tego frustrującego uczucia związanego z tym trudnym stanem.

Jeden z nich Jezus obnaża właśnie poprzez powyższą przypowieść.  Nasz  ewangeliczny właściciel spichlerzów swoją pustkę zapełnia nadmiarem dóbr materialnych, które odcinają go od relacji i z Bogiem i z innymi. Wszak jego motto życiowe dotyczy wyłącznie jego osoby i to właśnie jest ogromnym ubóstwem, którego nie dostrzega  zapętla się w spiralę nienasycenia.

 Jezus pragnie dla nas wszelkiego szczęścia, również tego, które jest zależne od wartości materialnych, jednak  pomaga nam zwrócić uwagę na naszą duszę, która może być miejscem, takim właśnie „spichlerzem”, w którym będziemy doświadczać głębokiej relacji z naszym Stwórcą i być może nie będziemy tego zawsze odczuwać emocjonalnie, to jednak nasza dusza będzie odczuwać to nasycenie, jakie uchroni ją od pokładania swego bezpieczeństwa w bogactwie. 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW