21 lipca 2022

XVII niedziela okresu zwykłego rok C


Ewangelia: Łk11,1-13    Chrystus uczy modlitwy

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Przykład Jezusa pociąga uczniów do modlitwy tak, że proszą Go o wskazówki jak mają się modlić. Jezus spełniając tę prośbę uczy ich modlitwy „Ojcze nasz”.   Człowiek po grzechu pierworodnym, zraniony nieufnością, odwrócił się od Boga. Poprzez modlitwę znowu zwracamy nasze twarze ku naszemu Stwórcy, wołając Ojcze niech się świeci imię Twoje, niech przyjdzie Twoje królestwo. Odzyskujemy poczucie, że On patrzy na nas z miłością,  że pragnie zabezpieczać nasze codzienne potrzeby, pragnie przebaczać nam nasze grzechy.

Jezus zachęca byśmy z ufnością  i wytrwałością przedstawiali Bogu nasze prośby. Czy wszystkie zostaną wysłuchane?  Czasem modlimy się o coś co nie przyniesie nam dobra i nie może zostać spełnione. Tę pustkę Bóg wypełnia zsyłając nam zupełnie inny, czasem bardzo nieoczekiwany dar.

„Jak się modlę? Często biorę Biblię, czytam przez chwilę, potem ją odkładam i pozwalam aby Pan na mnie patrzył”. (Papież Franciszek)

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW