06 sierpnia 2022

XIX niedziela okresu zwykłego rok C


Ewangelia: Łk 12, 32-48

Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze”.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Ewangelia XIX niedzieli zwyklej roku C podaje nam do refleksji dwa tematy: posiadanie dóbr materialnych oraz czuwanie  wobec ponownego przyjścia Syna Człowieczego.

Na słowa Jezusa rzućmy dziś światło św. Jana od Krzyża. Obiegowa trochę niesprawiedliwa opinia przedstawia go jako osobę, która lubuje się w wyrzeczeniu wszelkich dóbr. Czy tak jest rzeczywiście? Niech Ojciec naszej karmelitańskiej rodziny broni się sam. Oto jego słowa: „Kto nie przywiązuje się do dóbr doczesnych zdobywa cnotę wspaniałomyślności, wolność ducha, jasność umysłu, głęboki pokój i spokojną ufność w Bogu. Dzięki wyrzeczeniu zyskuje więcej radości w stworzeniach, radości, której nigdy nie zakosztuje chciwiec, bo jego niepokój nie pozostawia mu koniecznej swobody serca”.

Cóż  więc mówi nam Jan? Otóż człowiek po grzechu ma nieumiarkowaną potrzebę posiadania i może jej ulec, aż do tego, że oddaje swoje serce, np pieniądzom, jakby Boga nie było. Jednak nasze serce stworzone jest dla Boga i właściwie rozumiane wyrzeczenie się dóbr materialnych, oczyszcza nas od złego przywiązania. Wówczas potrafimy o wiele bardziej dostrzec w tych wartościach dary Boże i posługiwać nimi zgodnie z Wolą Bożą. Wyrzeczenie ma także siłę formacyjną wobec naszego serca, tak by Jego skarbem był sam Bóg i oczekiwanie na spotkanie z Nim w wieczności.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW