15 lipca 2022

XVI niedziela okresu zwykłego rok C


Ewangelia: Łk10,38-42 Marta i Maria przyjmują Chrystusa

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Wydaje się, że Jezus przyszedł  niespodziewanie do domu Marty i Marii. Skąd ten wniosek? Gdyby się zapowiedział, wszystko było by gotowe, a tak Marta sama musiała uwijać się koło rozmaitych posług.   Młodsza siostra siedząc u stóp Jezusa i przysłuchując się Jego mowie, nie za bardzo zauważała pochrząkiwania Marty, która potrzebowała jej pomocy.  Widząc, że nic nie wskóra, Marta decyduje  się  poprosić o pośrednictwo Jezusa:

„Powiedz jej by mi pomogła”.

Rozwiązanie swojego problemu widzi w tym, by Maria pomogła jej w usługiwaniu. Ale Jezus widzi to  inaczej. On zauważa niepokój Marty, który rodzi się z powodu braku „najlepszej cząstki”.   Pragnie przestrzec Martę przed zbytnim zaangażowaniem się w służbę, które uniemożliwi  jej słuchanie Mistrza. Służba ma bowiem być  dopełnieniem zasłuchania się w Jezusa, a nie zastąpieniem słuchania.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW