10 września 2023

Dwudziesta Trzecia Niedziela zwykła


Ewangelia Mt 18, 15-20

Bóg nam przekazał słowo jednania.

To wielka moc dana w nasze ręce. Bóg chce, żebyśmy żyli w pojednaniu; w jedności, która może być budowana na prostocie i prawdzie. Ileż bowiem prostoty i rezygnacji z siebie potrzeba, aby powiedzieć “w oczy” drugiemu człowiekowi jego słabości. Reakcje mogą być różne; może nas przecież odrzucić, pogniewać się na nas, pokazać nam nasza “belkę”. Ważne są motywacje naszego upinania: z miłości, czy ze złości?

Trzeba być bardzo uważnym i wsłuchanym w swój wewnętrzny świat, aby odważyć się na konfrontację ze słabością Drugiego. Zawsze ostatnim, a może w wielu wypadkach jedynym miejscem spotkania pozostaje Bóg Ojciec. W Nim dwaj lub trzej zebrani, stają się pojednani…

 

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW