30 czerwca 2024

XIII Niedziela Zwykła


Ewangelia Mk 5, 21-43

Razem z Jezusem “przeprawiamy się  na drugi brzeg” , tzn., że przechodzimy ze śmierci do życia, od niewiary do wiary, od płaczu do szczęścia. To jest przesłanie, które bardzo mocno wybrzmiewa w dzisiejszej Ewangelii. A jeśli nie potrafimy przepłynąć, sam Jezus przychodzi do nas, bierze nas za rękę i kategorycznie wzywa: “Tobie mówię, wstań!”

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW