12 maja 2024

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego


Ewangelia Mk 16, 15-20

      Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba…

Jezus wielkich  dzieł   dokonuje w dialogu ze swoim Ojcem i ze swoimi uczniami. Wstąpił do Nieba po rozmowie z uczniami. Także dalej uczniowie głoszą “wielkie rzeczy” dlatego że pozostają w nieustannej rozmowie z Jezusem. On jest Panem historii, dalej jest Słowem wypowiadanym w tym świecie…

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW