07 lipca 2024

XIV Niedziela Zwykła


Ewangelia Mk 6, 1-6

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Lekceważenie innych jest wyrazem lęku. Jeśli kogoś się boimy, jedną z prób radzenia sobie z tym lękiem, jest lekceważenie innych…Módlmy się, aby nasze życie zostało wyzwolone z lęku, a tym samym, aby zostało wyzwolone z próby lekceważenia innych…

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW