24 czerwca 2023

XII niedziela okresu zwykłego rok A


Ewangelia: Mt10, 26-33 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Bójcie się Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Czytania XII niedzieli okresu zwykłego w roku A, mówią o dwóch rodzajach lęku: o lęku przed ludźmi oraz o lęku przed Bogiem. Choć w wersji greckiej na określenie tych dwóch lęków występuje jedno słowo, to jednak ukrywa  ono dwa  różne znaczenia.

Oczywiste i naturalne dla nas ludzi jest odczuwanie lęku przed kimś, kto może nam lub naszym  bliskim wyrządzić krzywdę. Lękamy się też o nasze zdrowie, majętności, przyszłość naszych dzieci, czy chociażby jak w obecnym czasie o bezpieczeństwo w naszej ojczyźnie.

Jezus relatywizuje ten rodzaj lęku,  choć jednocześnie nie lekceważy go. Ukazuje swoim słuchaczom jeszcze inną dziedziną,  o którą powinniśmy być zatroskani o wiele bardziej, gdyż o tego zaleczy nie tylko nasze życie doczesne, ale i wieczne. Chodzi tu o dar najcenniejszy jaki otrzymaliśmy, czyli naszą duszę nieśmiertelną.

Ten rodzaj lęku możemy lepiej oddać wyrażeniem bojaźni Bożej. Nie chodzi w nim o to, byśmy bali się  naszego Stwórcy, ale o to byśmy bali się utracić to co nam tak hojnie ofiarował, Jego łaskę, przyjaźń, miłość, zbawienie.

Niech  bojaźń  Boża będzie naszą siłą, która nas ukierunkuje na wyrażenia wdzięczności za nadprzyrodzone dary i zmotywuje do podejmowania wysiłku o to by trwać w łasce uświecającej.

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW