02 lipca 2023

XIII niedziela okresu zwykłego rok A


Ewangelia: Mt 10, 37- 42.”Kto kocha swego ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien”.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Pod nasze rozważanie poddajmy  powyższe zdanie z Ewangelii XIII niedzieli zwykłej w cyklu A. Zwrot nie jest mnie godzien po grecku aksios, nie mówi o godności, ale raczej dopasowywaniu jednego elementu do drugiego. Podobny wydźwięk miało słowo z poprzedniej niedzieli homologeo  – dążenie do zgodności, które usłyszeliśmy w zdaniu: „Ktokolwiek przyzna się do Mnie…”.

         Tak więc, mając na uwadze owe znaczenia słów możemy pokusić się o ich interpretację ,iż Jezusowi chodzi o to by od Niego uczyć się właściwego kochania naszych bliźnich. Mamy starać się o owo dopasowanie się do Jego sposobu traktowania ludźmi,  gdyż sami jako skażeni grzechem nie za bardzo to potrafimy. A na dodatek nawet ,gdy staramy się kogoś kochać, to możemy narazić się na popełnianie mnóstwa błędów, jako chociażby uzależnienie emocjonalne.

Niech więc dopasowywanie się do Jezusa i homologacja z Nim  i Jego Słowem, które co dzień leczy nasze dusze,  naprowadza nas na właściwe tory w relacjach z naszymi bliźnimi.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW