17 czerwca 2023

XI niedziela okresu zwykłego


Ewangelia: Mt 9,36-10,8  Tych to Dwunastu wysłał Jezus…

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

         Byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza – to słowa Jezusa, którego widzimy w Ewangelii XI niedzieli zwykłej. Dostrzega on nie tylko ubóstwo materialne ówczesnych mieszkańców Palestyny, ale przede wszystkim ogromne zagubienie duchowe oraz porzucenie przez tych, którzy powinni być przewodnikami tego ludu. Ewangelia pokazuje nam jak bardzo ten stan wstrząsa Jezusem, jak bardzo chce On temu jakoś zaradzić. Obecnie w miesiącu czerwcowym kontemplujemy miłość Przenajświętszego Serca Jezusowego. Omawiany fragment Ewangelii jest dowodem na to jak bardzo Jezusowi zależy na tym by ogarnąć swój lud troską i opieką, dać pomoc i wsparcie dla naszych dusz.

To właśnie z tego niezmierzonego pragnienia Jezusa rodzi się Kościół. Zapoczątkowuje go powołanie apostołów jako dwunastu kolumn wspierających Jego gmach.

Kościół jest miejscem, szczególnym, wybranym i chcianym przez Jezusa, jest przestrzenią Jego niezwykłego działania w ludzkich duszach. Jest dowodem na to, że Jezus chce nam siebie dawać przez swoich pasterzy, On Najwyższy Pasterz.

Wiele instytucji działa dziś w świecie. Mogą one funkcjonować bez tego co uniemożliwiłoby istnienie Kościoła. Jego podstawą bowiem jest Miłość. Przynależąc do charyzmatycznych i instytucjonalnych struktur Kościelnych mamy możliwości odkrywania Miłości jaką zostaliśmy umiłowani. Odpowiedź na nią to właśnie powołanie.

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW