11 lutego 2024

VI Niedziela zwykła


Ewangelia Mk 1, 40-45

Uzdrowienie trędowatego

Według zwyczajów żydowskich, trędowaty nie powinien zbliżać się do Jezusa, ponieważ był nieczysty. Zadziwiająca jest ta determinacja człowieka chorego, który chce być zdrowy i wie, Kto może go uzdrowić. Czasem trzeba tak złamać reguły, aby zbliżyć się do Jezusa.  Jezus chce naszego zdrowia, chce nas oczyścić, abyśmy byli zdrowi duchowo i cieleśnie. Dlatego zawsze usłyszy nasze wołanie i pospieszy nam z pomocą. Jak pisała św. Teresa z Lisieux:”Jezus przyjdzie nas odnaleźć, jakkolwiek daleko będziemy od Niego i przemieni nas w ogniu miłości”.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW