04 lutego 2024

V Niedziela zwykła


Ewangelia Mk 1, 29-39

Warunki modlitwy

Patrząc na modlącego się w dzisiejszej Ewangelii Jezusa, rozpoznajemy bardzo ważne podpowiedzi dla naszej modlitwy.  Jakie są jej warunki?

“Nad ranem, gdy jeszcze jest ciemno”:

  1. wstać
  2. wyjść
  3. udać się na miejsce pustynne
  4. t a m się modlić
  5. zobaczyć inne miejsca, do których trzeba się udać

Niech Rok modlitwy 2024, ogłoszony przez papieża Franciszka, będzie dla nas okazją do weryfikacji swojego czasu, który poświęcamy modlitwie.

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW