18 lutego 2024

I Niedziela Wielkiego Postu


Ewangelia Mk 1, 12-15

Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

Jezus  przebywał na pustyni, trwał na niej. Być może zadaniem wielkopostnym dla mnie będzie: Wytrwać na pustyni, na którą jestem wyprowadzona. Nie uciekać z tego miejsca, chociaż wokoło Szatan i zwierzęta, chociaż narasta lęk, to są jednak również Aniołowie…

Niewątpliwie okres Wielkiego Postu służy temu, aby rozpoznać swoja pustynię, swoje miejsce kuszenia i zaprosić tam Jezusa. Jezus na pustyni zwycięża Szatana, który mnie kusi…

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW