21 maja 2022

VI niedziela Wielkanocna


Pierwsze czytanie:  Dz 15, 1-2. 22-29 Dekret Soboru Jerozolimskiego.

Drugie czytanie:  Ap 21, 10-14. 22-23Miasto Święte.

Ewangelia: J 14, 23-29  Przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy.

 

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Święta Teresa Benedykta karmelitanka bosa, mawiała iż okres Wielkanocny to czas kiedy niebo jest najbardziej wychylone ku ziemi. Zapewne  jest tak dlatego, iż to uprzywilejowany czas działania Zmartwychwstałego Pana. A jeśli On działa, to zawsze chce nam przybliżyć tajemnice Królestwa Niebieskiego.  Oto jedna z nich.

W Ewangelii Jezus zapewnia nas iż osoba, która zachowuje Jego naukę, żyje w kręgu  Jego miłości, jednocześnie staje się szczególnego rodzaju miejscem, a wręcz mieszkaniem Trzech Osób Boskich. Oczywiście ten stan jest darem ofiarowywanym nam już od czasu chrztu świętego, więc moglibyśmy spytać na czym polega ta nowość, którą wprowadza Zmartwychwstały Jezus. Otóż jest istotna różnica pomiędzy byciem zamieszkanym przez Trójcę świętą, a doświadczaniem tego stanu. Właśnie o tej drugiej możliwości wspomina Jezus. Chrzest może pozostać w nas tylko pięknym nierozpakowanym darem lub też może ujawnić w nas całe swe bogactwo i przekształcać powoli nasze życie na podobne do Chrystusowego.

Wątpimy czy jest to możliwe? Zastępy świętych i męczenników świadczą o tym, że tak. Sam święty Paweł wykrzykuje: Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Tego rodzaju osoba jest nośnikiem Bożych darów. Ewangelia podkreśla tu zwłaszcza dar pokoju, tak przecież dziś tak upragniony szczególnie za naszą wschodnią granicą. Ten pokój nie zaistnieje jeśli ja i Ty nie będziemy wiedzieć, kto jest tak naprawdę  jego źródłem. Pijmy więc ze źródła, by wskazać je wszystkim spragnionym i rozczarowanym usiłowaniami wprowadzania go tylko ludzkimi sposobami. Niech pokój Chrystusa nas przepełnia.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW