27 maja 2022

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego


 

Pierwsze czytanie:  Dz 1, 1-11  Jezus uniósł się w ich obecności w górę.

Drugie czytanie:  Hbr 9, 24-28; 10, 19-23 Chrystus wszedł do samego nieba.

Ewangelia: Łk 24, 46-53 Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

            Może myśleliśmy, że dary związane ze Zmartwychwstaniem Chrystusa to już wszystko co otrzymaliśmy od naszego Pana. Otóż nie. Jezus wstępując do nieba po wypełnieniu swojej misji, zapowiada uczniom: Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca.  Oczywiście chodzi tu o Ducha Świętego, który mieszka w  Jego duszy. Dlatego też czas, który obecnie przeżywany jest czasem oczekiwania na spełnienie owej obietnicy.

            Wielką radość sprawia piszącej te słowa, gdy może posłużyć się tekstami świętych Karmelu objaśniającymi tajemnice Boże. W minionym tygodniu rodzina Zakonu karmelitańskiego obchodziła wspomnienie św. Marii Magdaleny de Pazzi mniszki żyjącej w klasztorze we Florencji w XVI wieku. Niech  Jej  słowa,  pomogą nam przygotować się na Zesłanie Ducha Świętego. Pisze ona:

„Ten Duch, który jest szafarzem najtajniejszych skarbów Ojca, a także stróżem zamysłów Ojca i Syna, przybywa do dusz tka łagodnie, tak niezauważalnie, iż tylko niewielu dostrzega Jego prawdziwą wielkość. Ogromem swym i lekkością przenika wszystko co zdolne jest i przysposobione na Jego przyjście.  Przybądź Duchu Święty. Niech zstąpi zjednoczenie z Ojcem i Umiłowanie Syna. Ty Duchu prawdy jesteś nagrodą świętych, orzeźwieniem dusz, światłem w ciemnościach,, bogactwem ubogich, skarbem miłujących, nasyceniem głodnych, umocnieniem pielgrzymów. Ty wreszcie i jesteś skarbem wszelkich skarbów.  Przyjdź i zabierz wszystko co przeszkadza nam być zabranymi przez Ciebie”.

            Niech czas  Nowenny do Ducha Świętego będzie nas czasem przysposobienia się na Jego przyjście.

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW