14 maja 2022

V Niedziela Wielkanocna rok C


Pierwsze czytanie:  Dz 14, 21b-27 Bóg działa przez ludzi

Drugie czytanie:  Ap 21, 1-5a Bóg otrze wszelką łzę

Ewangelia: J 13, 31-33a. 34-35 Przykazanie nowe daję wam

 

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Słowo Boże piątej niedzieli Wielkanocnej skierowuje nasze spojrzenie na Jezusa, który podczas ostatniej wieczerzy zostawia swoim uczniom przykazanie nowe. Posłuchajmy jak komentuje ten fragment św. Augustyn:

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali”. Czyż to przykazanie nie istniało już w Prawie Bożym dawnego Przymierza? Dlaczego więc Pan mówi o nowym przykazaniu? Czy może dlatego jest ono przykazaniem nowym, że Pan zwlókł z nas starego człowieka, a przyoblekł w nowego? Otóż miłość odnawia, tego który słucha Pana. To właśnie miłość Pana nas odnawia, abyśmy stali się ludźmi nowymi, spadkobiercami Nowego Przymierza, śpiewającymi pieśń nową. On umiłował nas, abyśmy się wzajemnie miłowali. Miłując nas dał nam moc, abyśmy związali się wzajemną miłością.”

Oto kolejne owoce Zmartwychwstania naszego Pana.  Ono rozpoczęło nowy etap w historii zbawienia ludzi. Ono naznaczyło swą tajemnicą cały Wszechświat. Ono także daje nam moc przemiany starego w nowego człowieka na wzór samego Chrystusa, stąd i nowe przykazanie. Możemy zobaczyć jego działanie na przykładzie Apostołów, którzy choć wyparli się Jezusa, potem na nowo Mu zaufali i rozpoczęli nowe życie.

Ewangelia wspomina  dziś także postać Judasza. Niech jego sytuacja będzie dla nas przestrogą.  Jak mówi św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, Judasz poszedł swoją drogą. Widzimy jak opuścił wieczernik i wszedł w noc. Opuścił jednak nie tylko miejsce, ale przede wszystkim wspólnotę, podjął decyzję o odłączeniu się od tych, z którymi przemierzał drogi palestyńskie przez całe trzy lata. Jego dramat polegał na tym, że nie uwierzył na nowo w miłość Jezusa.

Kościół nasza Matka, dba o to by jej dzieci wciąż na nowo zanurzały się w głębi przykazania miłości. Mamy ku temu środki w postaci Eucharystii i spowiedzi. Odnowieni przez zjednoczenie z Chrystusem w sakramentach otrzymujemy zdolność do miłowania naszych współbraci.

Jezu odnawiaj w nas swoją nieskończoną miłość, odnawiaj wiarę i zaufanie, że zawsze możemy do Ciebie wrócić i stać się nowymi ludźmi żyjącymi według Twojej nauki i kosztującymi już na ziemi owoców Twojego Odkupienia.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW