28 stycznia 2024


Ewangelia Mk 1, 21-28

Zdumiewali się Jego nauką…

Czy towarzyszy mi dzisiaj zdumienie nauką Jezusa? Czy może tak mi spowszedniała Ewangelia, że stała się dla mnie martwą literą?

Słowo Jezusa jest zawsze żywe, ponieważ niesie ze sobą moc zbawczą.

Spraw Panie, abyśmy zawsze byli ulegli wobec Twojego słowa; abyśmy poddawali się Jego działaniu; abyśmy wciąż byli zdumieni Jego mocą działającą w nas…

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW