25 marca 2023

V niedziela Wielkiego Postu rok A


Ewangelia: J11,1-45 Wskrzeszanie Łazarza

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

We fragmencie Ewangelii na V niedzielę Wielkiego Postu w roku A, widzimy scenę wskrzeszenia Łazarza. Chrystus nad grobem swego przyjaciela zapłakał. To tak jakby jego łzy padły na grób każdego człowieka. Wierzymy, że On kiedyś stanie nad naszym grobem i wzbudzi nas do życia. Posłuchajmy pięknej modlitwy św. Ambrożego:

         Obyś więc do tego mego grobu Panie zechciał łaskawie przystąpić, obyś mnie Twoimi łzami, ponieważ w swych ociężałych oczach nie mam tylu łez, abym mógł obmyć swe winy. Jeśli nade mną zapłaczesz będę uratowany. Jeśli zasłużę na Twoje łzy, to usunę zaduch wszystkich moich występków, jeśli będę godny abyś nade mną zapłakał, to wezwiesz mnie z grobu tego ciała i powiesz: wyjdź z grobu.

         Wezwij więc z grobu sługę Twego. Choć jestem związany więzami grzechów moich, mam związane nogi, skrępowane ręce i w swych martwych myślach i czynach jestem pogrzebany, to na Twoje wezwanie wyjdę wolny i znajdę się jako jeden z biesiadników na Twojej uczcie.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW