18 marca 2023

IV niedziela Wielkiego Postu rok A


Ewangelia: J 9,1-41 Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Pewnego razu Chrystus wraz z uczniami spotkał w Jerozolimie niewidomego od urodzenia. Uczniowie mieli w związku z tą sytuację wiele pytań ukazujących mentalność żydowską swoich czasów. Jeśli człowiek ów jest niewidomy, to zapewne z powodu grzechu jego lub rodziców. Jezus nie potwierdza ich toku rozumowania, ukazując inną odpowiedź – aby się na nim objawiły sprawy Boże.

Nasz życie obfituje w sytuacje, których nie rozumiemy, które są dla nas krzyżem. Tylu ludzi przecież umiera nie doznawszy uzdrowienia, mimo wytrwałej modlitwy. Ale odpowiedź Jezusa jest aktualna. Być może owe sprawy Boże zadziały się, ale my nie potrafimy tego zobaczyć. Być może zadzieją się one dopiero po tej drugiej stronie. Ale tak się stanie, bo Jezus tak powiedział.

Dodatkowym objawieniem spraw Bożych, było wobec niewidomego uczynienie gestów odnoszących się do faktu lepienia człowieka z gliny.  Tak jak w ogrodzie Eden Bóg stworzył człowieka, tak nasz Odkupiciel stwarza nas na nowo kosztem swojej męki, śmierci i Zmartwychwstania.

Niech sprawy Boże objawią się także w naszym życiu.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW