08 kwietnia 2023

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego


Ewangelia: J 20,1-9  Piotr i Jan przy pustym grobie.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Chrystus, nasze życie powstał z martwych.  Ewangelia Niedzieli Zmartwychwstania przedstawia nam Piotra i Jana przy pustym grobie. Szabat dał uczniom dużo czasu, by rozważyć wydarzenia ostatnich dni. Wydawało się, że śmierć zwyciężyła, a Rabbi z Nazaretu został skazany na niemiłosierną klęskę i zapomnienie. Od momentu skonania Chrystusa, śmierć rozpoczęła swoje królowanie. Czas jej zwycięstwa jednak stopniowo topniał. Dni, godziny, minuty. W końcu nadeszła ostatnia sekunda jej triumfu. Śmierć, grzech i zło zostały pokonane Miłością.  Moc Boża wskrzesiła do życia naszego Pana.

W „Przewodniku po Biblii” (wyd. Vocatio s.43) możemy przeczytać następujące słowa: „Niektórzy powiedzą, że Wszechświat jest tak urządzony, że Zmartwychwstanie nie mogło się wydarzyć i będą opierali to twierdzenia na nauce. Ale ze względu na historyczne świadectwo Zmartwychwstania bardziej naukowe byłoby pytanie, jakie światło na naturę Wszechświata rzuciło takie wydarzenie”.

Zmartwychwstanie wydarzyło się w naszym realnym rzeczywistym świecie. To kolejny raz potwierdza przenikanie naszej realności przez nadprzyrodzoność. Świat jest niejako dotknięty Zmartwychwstaniem. Czy pozwolę, by Jego promień przeniknął także moją osobistą rzeczywistość? Jakie światło na moje życie, rzuca TO WYDARZENIE?

Z serdecznym  Wielkanocnym pozdrowieniem- siostry karmelitanki bose

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW