15 kwietnia 2023

II niedziela Wielkiego Postu rok A


Ewangelia: J 20,19-31 Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych.

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

W 2000 roku Jan Paweł II podczas kanonizacji świętej siostry Faustyny, ogłosił iż pierwsza niedziela po Wielkanocy będzie odtąd obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Ten gest Ojca Świętego był spełnieniem prośby Jezusa,  zapisanej pod 299 numerem w Dzienniczku: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia było  ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz. A szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu wylewam całe morze łask na dusze na dusze, które zbliżą się do źródło miłosierdzia Mojego”.

Bardzo pragniemy zbliżyć się do owego źródła miłosierdzia Jezusa. Jego słowa wypowiedziane do Tomasza Apostoła: „Podnieś rękę i włóż ją do mojego boku” ośmielają nas by dotknąć przebitego boku Chrystusa, z którego na krzyżu wypłynęła Krew i woda, będące symbolami zdrojów miłosierdzia.

Niektóre obrazy Jezusa Miłosiernego, ukazują postać Zmartwychwstałego Pana na tle drzwi, nawiązując do tego co mówi nam Ewangelia niedzieli Miłosierdzia: Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych. W Księdze Apokalipsy 3,20 mamy zaś ukazanego Jezusa, który woła: „Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy wejdę do niego i będę z nim wieczerzał o On ze mną”.

         Jezu, wiesz, jak bardzo pragnę otworzyć ci drzwi mego serca, jednak moje zaślepienie i nieczułość duchowa powoduje, że nie zawsze mogę usłyszeć Twoje delikatne pukanie. Nie zostawiaj mnie i przyjdź do mnie mimo drzwi zamkniętych, a wtedy wejdę na wieczerzę z Tobą przez bramę Twoich ran i otworzysz mnie od wewnątrz. A wówczas nastąpi nasze zjednoczeni i z niedowiarka przemienisz mnie w wierzącego w Twoją miłosierną miłość.

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW