31 grudnia 2023

Niedziela Świętej Rodziny


Ewangelia Łk 2, 22-40

Dziecię rosło, napełniając się mądrością

W dzisiejszej Ewangelii spotykamy osoby  w sposób szczególny “napełnione Duchem Świętym”. Symeon i Anna dzięki Duchowi Świętemu rozpoznają moment przyjścia Pana, rozpoznają Jego obecność ukrytą  w małym, niepozornym Dzieciątku wnoszonym do Świątyni.

Jezus jest pośród nas, obecny tu i teraz w naszej Świątyni i w naszych sercach. Prośmy dzisiaj w sposób szczególny o “światłe oczy serca”, abyśmy nie przegapili Jego obecności w ciągu naszych dni. Otwierając się na łaskę Nowego Roku danego dam po raz kolejny, rozpoznajmy momenty Jego przychodzenia do nas; rozpoznajmy Tego, który dzięki Duchowi Świętemu “wzrasta w nas”…

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW