09 grudnia 2023

II Niedziela Adwentu


Ewangelia (Mk 1, 1-8) Prostujcie ścieżki dla Pana

“Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą…” Zbliżamy się liturgicznie coraz bardziej do tajemnicy Bożego Narodzenia. Tajemnicy, która odsłania się przed nami poprzez osoby: Maryja,
św. Józef, Jan Chrzciciel.

Bóg stworzył człowieka i najczęściej “objawia się” drugiemu człowiekowi poprzez człowieka; aż do granic, kiedy to sam staje się Człowiekiem.

Dzisiaj również Słowo zapewnia nas, że jest Ktoś Posłany do mnie i do Ciebie. Ten, który przygotowuje drogi…Otwórzmy oczy, żeby rozpoznać nowy początek naszej żywej Ewangelii, rozpoznać Posłanego do mnie przez Boga.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW