07 stycznia 2024

Niedziela Chrztu Pańskiego


Ewangelia Mk 1, 7-11

Chrzest Jezusa

Jezus słyszy głos Ojca w chwili, kiedy wychodzi z wody. On sam nie potrzebuje oczyszczenia, ponieważ jest bez grzechu. On sam jest Barankiem Niepokalanym, który nas oczyszcza, który gładzi grzech świata.

Woda chrztu, w której zostaliśmy obmyci sprawiła, że staliśmy się dziećmi Bożymi; staliśmy się dziećmi, które słyszą głos Ojca, rozpoznają Go wśród zamętu świata i idą za Nim.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW