07 stycznia 2022

Niedziela Chrztu Pańskiego


Pierwsze czytanie: Iz 40,1-5. 9-11
Drugie czytanie:  Tt 2,11-14; 3,4-7

Ewangelia: Łk 3,15 -16. 21-22

 

Drodzy Miłośnicy Słowa Bożego!

Na zakończenie czasu Objawienia Pańskiego obchodzimy Święto Chrztu Jezusa.

Na pamiątkę owego wydarzenia kapłan podczas Eucharystii błogosławi wodę, którą możemy zabrać do swoich domów. Ponadto zamiast „Confiteor”Spowiadam się, następuje obrzęd aspersji, czyli pokropienia. Istnieje także możliwość odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.     Etymologia słowa chrzest pochodzi od greckiego baptizein, oznaczającego zanurzenie w wodzie. I tu jesteśmy już obecni na kartach Ewangelii, opowiadających o chrzcie, jakiemu poddał się Jezus nad rzeką Jordan. Wmieszał się w tłum Izraelitów, który pragnął rozpocząć nowe życie i wejść na drogę nawrócenia ku Bogu. Chrzest jest, więc, tak jak nam podpowiada list do Tytusa, obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym. Zanurzenie w wodzie oznacza udział w śmierci Chrystusa, a wynurzenie – udział w Jego Zmartwychwstaniu. W naszej katolickiej tradycji dokonuje się poprzez trzykrotne polanie wodą czoła osoby przyjmującej sakrament chrztu.

Słowa Boga wypowiedziane do Jezusa – „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”, mogą pomóc nam zrozumieć, co dzieje się w duszy osoby chrzczonej. Dokonuje się w niej tajemnica powrotu do bycia umiłowanym dzieckiem Boga w Jezusie Chrystusie. Jezus umiłowany Syn Ojca jest dla nas zwierciadłem, w którym możemy zobaczyć jak wielkie jest nasze powołanie, jaka jest prawda o nas. Przecież wiemy, że świat stara się byśmy zapomnieli o naszej tożsamości i godności synów i córek Bożych, więcej… umiłowanych synów i córek Bożych. Dlatego warto znać datę swojego chrztu, a może i nawet pokusić się o znalezienie czytań mszalnych z tego dnia, które mogą stać się dla nas swoistym programem i wezwaniem. Warto także za każdym razem, gdy wodą święcona wykonujemy znak krzyża, zadać sobie sprawę, że: Oto pamiątka tamtego wydarzenia, które żyje w mnie i mnie przemienia.

I na koniec piękne słowa św. Grzegorza z Nazjanzu zaczerpnięte z naszego Katechizmu (punkt 1216): „Chrzest jest  najpiękniejszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim co może być najcenniejsze”.

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW